top of page

EĞİTİMDE TSF-SAM İŞBİRLİĞİ

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Seramik Araştırma Merkezi (SAM) işbirliğiyle 3-21 Şubat tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitime, sektörde yönetici, şef, mühendis ve tekniker olarak görev yapan 150 kişi katıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden çok değerli öğretim üyeleri, sektörde uzun yıllar çalışıp emekli olmuş ya da halen çalışmaya devam eden seramikçiler ve SAM çalışanları tarafından verildi. Üniversite hocaları ve sektörün duayenleri teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra yaşam deneyimlerini de katılımcılarla paylaştılar.


3 Haftalık Eğitim

Eğitim, seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri adı altında 40 saatlik iki modül şeklinde düzenlenmiş olup, her iki modül de 3 hafta boyunca yeni katılımcılara tekrar edildi. Seramik üretimi ve karakterizasyonu ile geliştirilmesine yönelik temel teorik ve pratik derslerden oluşan konu başlıkları TSF ve SAM tarafından belirlendi. Hammadde ve öğütme hazırlama sürecinden başlayarak şekillendirme, kurutma, sırlama, pişirme aşamaları ve son ürün özellikleri ile devam eden programın ardından üretim sürecinde hem üretimi hem de ürün özelliklerini kontrol altında tutmak için gerekli karakterizasyon eğitimleri ile devam etti. Mikroskobik karakterizasyon teknikleri ile mikroskobik olmayan teknikler ve bu tekniklerin laboratuvarlarda cihazlar üzerinde uygulamalarını içeren karakterizasyon teknikleri eğitimleri yorumlamaya yönelik ve vaka çalışmaları ile örneklendirilmişti. Bunlarında dışında seramik malzemelerde oldukça önemli olan ve reçete çalışmalarında sık kullanılan “Faz Diyagramları”, Seramiklerin Mekanik Özellikleri” eğitimleri ile malzemelerin daha iyi tanınması ve malzemelerde yapı-özellik ilişkileri kurulmaya çalışıldı. Ayrıca son yıllarda küresel çalışmaların artması ve endüstri 4.0 ile teknolojik çalışmaların hız kazandığı günümüzde farkındalığın arttırılması amacıyla “Endüstri 4.0”, “Nanoteknolojik ve Fonksiyonel Özellikler”, “Malzeme Endüstrisi ve Çevre”, “Dijital Dekorasyon”, “İstatistiksel Proses Kontrol” ve “Finansal Okuryazarlık” konuları da eğitim programında yer aldı.

Comments


bottom of page