top of page

EGE SERAMİK OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Ege Seramik 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Haziran ayında Genel Müdürlük merkezi ve üretim tesislerinin yer aldığı İzmir Kemalpaşa’da gerçekleştirildi. 2022 yılı faaliyetleri ve önemli gündem maddeleri ortaklar ve pay sahipleriyle paylaşıldı.

Olağan Genel Kurul’da Ege Seramik Yönetim Kurulu bir yıl daha aynı üyeleri ile devam kararı aldı. Buna göre 2023 yılında görev yapacak Ege Seramik Yönetim Kurulu, Murat Polat Başkanlığı’nda İbrahim Fikret Polat, Enver Sever, Siamak Jalili, Tuğba Tarlan ve Tola Becer olarak belirlendi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturuldu.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ ye çıkartılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği genel kurulda onaylandı, şirketin çıkarılmış sermayesi 360 Milyon TL olarak tescil edildi.


Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada; “Ege Seramik olarak yarım asırlık tecrübemiz ışığında; 50. Yılımızı gururla kutladığımız 2022 yılında yaşadığımız birçok zorluğa rağmen, yönetim olarak aldığımız hızlı önlemler ve aksiyonlar ile tüm olumsuzlukları minimize etmeyi başarmış, bir dönemi daha karlı ve başarılı olarak geride bırakmış bulunuyoruz. Şirketimizi her koşulda bir önceki yıldan daha iyi noktalara taşıyabilmek öncelikli hedefimizdir. 2023 yılı hesap döneminin şirketimiz, pay sahiplerimiz, iş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Comments


bottom of page