top of page

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAK”

NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Bu büyük yatırımı ülke ekonomisine kazandıran NG Kütahya’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksen Yedigüller ile yoğun programı arasında konuştuk.


FATMA BATUKAN BELGE


Öncelikle 100. Yıl Fabrikaları’nın açılışını kutlarız. Ülke ekonomisine bir fabrika daha kazandırdınız. Açılışta en güçlü hissettiğiniz duygu neydi?


NG Kütahya Seramik olarak hissettiğimiz en güçlü duygu gururdu. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak gibi önemli bir misyonu gerçekleştirmenin verdiği gurur, açılış anında bizleri içten içe heyecanlandırdı. Bu önemli projenin bir parçası olmak ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak, şirket olarak büyük bir memnuniyet duygusuyla dolmamıza neden oldu. Aynı zamanda yoğun bir çaba sarf ederek, birçok projeyi hayata geçirdik ve fabrikamızın yapımını kısa bir sürede tamamladık. Ekip olarak, her aşamasında büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışarak hedefimize ulaştık. 


Bu fabrika için 140 milyon Euro’luk bir yatırım yapıldı. Kazandığınızı yeniden ülkeye yatırıyorsunuz, en büyük motivasyonunuz nedir?


En büyük motivasyonumuz, ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamak. Yaptığımız yatırımlarla ekonomik büyümeyi desteklemek, iş imkanları yaratmak ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Ayrıca, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek ve Türk menşeili seramiklerimizin dünyanın dört bir yanında yer almasını sağlamak bizim için çok önemli. Türk seramik sektörünün küresel alanda tanınırlığını arttırarak katma değerini yükseltmek hedeflerimizin ve motivasyonumuzun bir parçası.


NG Kütahya Seramik olarak büyük bir aile olmanın verdiği güçle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan Güral'ın vizyoner kişiliği ve cesaretlendirici liderliği, şirketimizi ileriye taşımak için bize ilham veriyor ve motivasyonumuzu arttırıyor. 


4. Sanayi Devrimi dijital dönüşümle başladı. Siz de bu fabrikalarda endüstri 4.0 ve yapay zekâ teknolojileri ile üretim yapıyorsunuz. Üretimini buna uygun hale getirmeyen hayatta kalabilir mi?


Endüstri 4.0 ve yapay zekâ teknolojileriyle uyumlu olmayan üretim modelleri, rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Günümüzün hızla değişen ve gelişen teknolojik ortamında, üretim süreçlerini bu yeni teknolojilere uygun hale getirmek, rekabet avantajı sağlamak için hayati öneme sahiptir.


Endüstri 4.0’la beraber sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi konular da üretimin odağı haline geldi. Enerjiyi nereden sağlıyorsunuz, enerji maliyetlerinin artışından nasıl etkileniyorsunuz?


NG Kütahya Seramik olarak, enerjimizi sürdürülebilir kaynaklardan sağlıyoruz. 25 MW'lik güneş enerjisi yatırımıyla, Türk seramik sektörünün ilk ve en büyük enerji projesini hayata geçirdik. Bu yatırımın, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltması ve çevresel etkileri minimize etmesi açısından büyük önemi bulunmaktadır. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek, hem çevreye duyarlı bir yaklaşımı temsil ederken hem de enerji maliyetlerini uzun vadede düşürmekte önemli rol oynamaktadır.


Doğa dostu fabrikalarımızın ECO fırınlarından çıkan hava tekrar sistem içinde döndürülerek ısı konusunda tasarruf elde edilmesini sağlamakta, iç aydınlatmaların tamamı enerji tasarruflu led aydınlatmalardan oluşmaktadır. Böylece enerji tüketimi minimize edilmekte ve çevresel etki azaltılmaktadır.


Tüm bu önlemlerin yanı sıra, geri dönüşüm sistemlerinin kurulduğu fabrikalarımızla atık maddelerin doğaya zarar vermeden kullanılması ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece çevresel açıdan değil, aynı zamanda ekonomik olarak da sürdürülebilirliği sağlayarak şirketimizin uzun vadeli başarısını desteklemektedir.


Dünya seramik sektörünün en gelişmiş teknolojilerine sahipsiniz, peki ya tasarıma gelecek olursak?.. Tasarıma olan yaklaşımınızdan bahseder misiniz?


Tasarım ve Ar-Ge'ye büyük önem veriyoruz. Gelişmiş teknolojilerle birlikte, estetik ve fonksiyonellik açısından üst düzey tasarımlar geliştirmeye odaklanıyoruz ve bu alanda öncü firmalardan biriyiz. Kullanıcılarımızın stil ve zevklerine uygun ürünler sunmak için yenilikçi çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerimiz, sektördeki en hızlı ve en etkili aksiyonları alabilmemizi sağlıyor. 100. Yıl Fabrikaları’nda üretimini gerçekleştirdiğimiz NG Stone serimiz de bunun bir örneğidir. Bu koleksiyon ile dünyanın en büyük ebadını Türkiye’de ilk kez biz üretmeye başladık. 160x320 cm NG Stone yenilikçi tasarım ve üretim tekniklerine yaptığımız yatırımların bir sonucudur.


Seramik dışında turizm alanında da yatırımlarınız var. Çok farklı iki alan ama karşılaştırırsanız, hangisi daha meşakkatli?


Her iki alanın da kendi zorlukları var. Seramik sektörü; teknolojik yeniliklere ve pazar taleplerine ayak uydurmak, rekabetçi kalmak için sürekli olarak yatırım yapmayı gerektirirken, turizm sektöründe müşteri memnuniyetini sağlamak ve sektördeki değişen trendlere uyum sağlamak önemlidir. Ancak her iki sektörde de başarı için özveri ve stratejik planlama gerekmektedir.


ความคิดเห็น


bottom of page