top of page

İMPARATORLUĞUN GÜCÜ ANTİK ÇÖMLEKLERDE

Journal of Archaeological Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada arkeologlar, eski Peru çömlek parçalarının renklerini karşılaştırdılar. Buna göre Wari İmparatorluğu’ndaki çömleklerin hepsinde kullanılan zengin siyah pigment imparatorluğun gücünün bir işareti.


“İmparatorluğun renkleri: Savaş etkileşimi alanları içinde yerel, hibrit ve müdahaleci seramik pigmentlerindeki tekno-dekoratif yeniliklerin değerlendirilmesi, Peru” başlıklı çalışma Luis Muro Ynoñán ile Donna Nash tarafından yürütüldü. Araştırmanın sorumlu yazarı Ynoñán, Chicago'daki Field Museum'da araştırma görevlisi ve bilim insanı; yardımcı yazar Doç. Dr. Donna Nash ise Kuzey Carolina Greensboro Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı ve Field Museum küratörü. İkili kullanılan siyah pigmentin kimyasal yapısına odaklanarak Wari etkisi altındaki farklı bölgelerdeki çömlekleri incelemiş.


Wari İmparatorluğu MS 600'den 1050'ye kadar Peru'nun dağlık ve kıyı bölgelerine yayılmış bir uygarlık. Luis Muro Ynoñán, "İnsanlar bazen İnka'nın Güney Amerika'daki ilk büyük imparatorluk olduğunu düşünüyor, ancak Wari önce geldi" diyor, “Wari İmparatorluğu arkasında yazılı bir kayıt (veya en azından şu anda kullandığımıza benzer bir sistem) bırakmadı. Yazı kullanmadıkları için çömlekçilik gibi maddi kültür unsurları sosyal ve politik mesajların iletilmesinde önemli bir araç olabilir. Bir rengin doğru tonunu kullanmak gibi küçük ayrıntılar bile bir nesnenin imparatorluğun bir parçası olarak önemini ve meşruiyetini göstermeye yardım edebilir.”


Pigmentlerin formülasyonu bölgeden bölgeye değişiyordu, ancak genel olarak çarpıcı bir benzerlik vardı: Çalışmada incelenen Wari kaplarının çoğunda, mangan elementini içeren minerallerden yapılmış siyah pigment kullanılmıştı. Özellikle Peru'nun kuzeyindeki bazı yerleşimlerde, Wari’den önce demir ve kalsiyum açısından zengin siyah boya kullanılıyormuş. Ancak Wariler bölgeyi ele geçirdikten sonra mangan bazlı tariflere geçmişler. Bu değişiklik de Wari İmparatorluğu’nun farklı bölgelerde üretilen çömlekler üzerinde bir tür "kalite kontrolü" uyguladığını, hatta belki de zanaatkarlara "doğru" siyah pigment sağladığını düşündürüyor. Ynoñán’a göre bu siyahı kullanmanın sembolik anlamı çok önemli olabilir. Genel olarak And bölgesinde siyah renk atalarla, geceyle ve zamanın geçişiyle ilişkili. Muhtemelen savaş zamanlarında renk, fethettikleri topluluklara belirli bir Wari ideolojisini empoze etmek için önem taşımaktaydı.

Commentaires


bottom of page