top of page

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ ANLATTILAR

Türkiye Seramik Federasyonu üye temsilcilerinden oluşan Çevre ve Enerji teknik komite toplantısında Kale Seramik, Kümaş Manyezit ve Yurtbay Seramik firmaları “İyi Uygulama Örnekleri” başlığı altında birer sunum gerçekleştirdiler. 


Kaleseramik’ten Elif Gökhan, Kümaş Manyezit’ten Ceren Bayören ve Yurtbay Seramik’ten Tuğba Gülgün firmalarının ve işletmelerinin; çevre/enerji yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, geri dönüşüm, iş sağlığı güvenliği gibi konulardaki örnek uygulamalarını anlattılar. 

Kümaş Manyezit firmasından Ceren Bayören, sürdürülebilirlik tanımı, sürdürülebilir kalkınma, AB yeşil Mutabakat, AB İklim Hedefleri, AB Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında genel bilgi verdi. Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil ve Döngüsel Eylem Planları ile Yeşil finansman konularındaki açıklamalarının ardından Kümaş’ın Sürdürülebilirlik konusundaki etkinliklerini anlattı. Kurumsal Ayak İzi, Ürün bazlı Karbon Ayak İzi, Ürün tüm yaşam döngü analiz, EPD, Su Ayak İzi, EED kapsamında projeler, Sürdürülebilirlik Raporlaması, GES projeleri çalışmaları, iş güvenliği ve sosyal etkileşim çalışmalarıyla ilgili özet bilgiler paylaştı.


Yurtbay temsilcisi Tuğba Gülgün, Yurtbay Seramik hakkında bilgi verdikten sonra sürdürülebilir su yönetimi, Çevre Etiketi, Çevresel performans, EPD Ürün Beyanı, Düşük Emisyonlu Ürün sertifikaları- iç mekan hava kalitesi, kurumsal karbon ayak izi çalışmaları hakkındaki bilgileri aktardı.


Kaleseramik firmasından Elif Gökhan ise Atık Isı Geri Kazanımı, Atık Isının Sera Tesislerinde kullanımı örneği, Hidrojen Vadisi Projesi, Sürdürülebilirlik Performans Takibi, Sinterflex ürünü, Cura Tiles örnek ürünleri, Sertifikasyonlar başlığı altında EPD, Green Guard sertifikaları hakkında bilgi verdi.


TSF’nin düzenlediği İyi Uygulama Örnekleri başlığı ile yapılan bu sunumlar farklı üye firmalarla devam ettirilecek.


Comments


bottom of page