top of page

İSPANYOL KARO ENDÜSTRİSİ PANDEMİ YILINI ATLATTI

İspanya seramik karo sektörü geçen yılın başında 2020 için yüzde 6’lık büyüme öngörmüştü. Bu rakama ulaşamasalar da zorlu günleri aştılar. Konuyla ilgili Ceramic World Review dergisinin, 140/2021 sayısında yer alan “İspanyol Karo Endüstrisi Pandemi Yılını Atlattı” başlıklı yazının tam metnini yayınlıyoruz.


DANIEL LLORENS

İspanya seramik karo endüstrisi, Covid-19 salgın yılını iyi sonuçlarla atlatmıştır. İspanya Seramik Karo Üreticileri Birliği-ASCER’e göre 2020 yılı tahmini rakamları, sektörün toplam cirosunun 2019 yılındaki 3.757 milyon €’dan çok farklı olmayacağını, yıldan yıla -%1 ve en iyi ihtimalle +%2 arasında değişeceğini göstermiştir.


İşletmelerin, özellikle salgının ilk aylarında aşmak zorunda olduğu büyük engeller göz önüne alındığında, %1’lik bir gerileme bile çok önemli bir sonuç olacaktır. Bu sonuç İspanya seramik karo sektörünün geçen yılın başında 2020 için ulaşılabilir bir hedef olarak belirlediği %6’lık büyümenin çok altındadır.

ASCER Başkanı Vicente Nomdedeu, 2020 yılını belirsizlik yılı olarak tarif ederken İspanya seramik karo endüstrisinin en zorlu aylardan sonra (Mart ve Nisan aylarında ciroda %50’ye yakın düşüş görülmüştü.) özellikle uluslararası marketlerde hızlı bir toparlanma yaşadığına dikkat çekmiştir. Bunun aksine iç pazar daha olumsuz bir seyir izlemiş ve normal satış rakamlarına dönememiştir. İhracat, sektör cirosunun %75’ini oluşturmakta ve 2019’daki 2.818 milyon €’ya kıyasla 2020’de %1 ile %4 arasında gelir artışı beklenmektedir. Yurt içi satışların ise yılı -%7 ile -%4 arasında düşüşle kapatması beklenmektedir. İspanya endüstrisi, Castellon bölgesindeki şirketlerin arz ve talebi dengelemesine ve stoklarını önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyarak üretim hacimlerini de 2019 yılındaki 510 milyon m2 ‘ye göre %3-%4 oranında düşürmüştür.

ASCER Başkanının belirttiği gibi, Covid-19 nedeniyle sektör gelirlerinde %5-%6 puan düşüş yaşanmıştır ve satışlardaki toparlanma sektör genelinde tek tip olmamış, bazı şirketler büyüme yakalamışken diğerleri ciddi zorluklar yaşamıştır. 2020 yılının ilk 11 ayında İspanya karo ihracatı rakamları, ABD’ye olan satışlarda +%16,2’lik büyük bir artış yaşamıştır. Bu da +%4,9’luk artış kaydeden en büyük ihracat pazarı olan Fransa’ya olan mesafeleri kısaltmıştır. İspanya, Suudi Arabistan (+%68,6) ve Almanya’nın (+%25,3) yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde de (+%42,1) güçlü ihracat büyümesi kaydetmiştir. ASCER’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olarak 2020 yılında elde ettiği en önemli sonuçlardan biri, Körfez ülkelerindeki antidamping soruşturmaları çerçevesinde Hindistan ve Çin’den karo ithalatına karşı önlemler alınırken İspanya’dan ithal edilen karolara karşı bir önlem alınmamasıdır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bu durum, İspanyol şirketlerinin Körfez Bölgesindeki belirli pazarları işgal etmesini sağlamıştır. Buna karşılık İngiltere, İspanyol ihracatçıların büyük ölçüde salgın nedeniyle düşüş gördüğü en büyük dış pazarlardan birisidir. Satışlar Kasım ayı sonunda -%2,8 oranında düşmüştür. Ayrıca Fas, İsrail, İtalya ve Ürdün’de de düşüş kaydedilmiştir.

Nomdedeu, İspanya seramik karo endüstrisinin net ihracatçı olduğunu, 2019’da 2,700 milyon € fazlayla İspanya ekonomisinin ticaret fazlası açısından dördüncü büyük sektörü olduğunu ve bunun da İspanya’nın ticaret açığını %8 oranında azaltmaya yardımcı olduğunu açıklamıştır. Valensiya Topluluğu’nun endüstriyel GSYH’nın 3 %14,4’ünü Castello seramik karo bölgesi oluşturmaktadır. Sektördeki GSYİH’nin her bir €’su ulusal ekonomi için 2,1 € ek GSYİH ürettiğinden ve her bir direkt çalışan 2,8 indirekt çalışan yarattığından, önemli bir zincirleme etki ve çarpan etkisi oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu rakamlara dayanarak ASCER Başkanı ve genel olarak sektör, merkezi hükümetten ve Valensiya topluluğundan, bina stokunun yenilenmesi için projeler ve teşviklerle talebi arttırmak için entegre bir planın geliştirilmesi konusunda daha fazla ilgi talep etmektedir. Sektör tarafından istenen diğer önlemler arasında, şirketlere daha fazla likidite sağlamak için vergi yükünün azaltılması, hala düşük düzeyde olan uzmanlaşma düzeylerini gidermek için karo döşeyicilerinin eğitilmesi, şirketlerin Avrupa Birliği’nin karbondan arındırma hedeflerine uyum sağlamasına yardımcı olan teknolojilere yönelik araştırmaların desteklenmesi, bölgenin ve dağıtım kanalının dijital dönüşümü gibi konular yer almaktadır.


Comentários


bottom of page