top of page

KADİM ANADOLU KÜLTÜRÜNDEN GÜNÜMÜZE “HANE”

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dicle Öney’in “Hane” isimli ikinci kişisel sergisi, 10 Eylül 2022 tarihinde İzmir’in Urla ilçesindeki Pintura Sanat Galerisi’nde açıldı. On beş gün süren sergide, yirmi eser izleyici ile buluştu.


Nesneler, tarihsel süreç içinde değişim göstererek insanların mensubu oldukları toplumdaki sosyal statüsünü ve konumunu belirleyen temsil nesnelerine dönüşmüştür.
İki Hane (solda), Cennet (sağda)
Eşik
Hanenin birer parçası olan ev, eşik, kapı ve kapı kulpları gibi nesneler günlük yaşamın sıradan birer eşyası olarak günümüzde sadece işlevsel yönleri ile anlamlandırılmaktadır. Oysa Anadolu’nun kadim geçmişinin hemen her döneminde insanların din, cinsiyet, ekonomik ve sosyal konumunun birer temsil göstergesi olan bu nesneler gerek mükemmel el işçilikleri sayesindeki estetik düzeyleri gerekse işlevlerini yerine getirirken barındırdıkları anlamları ve biçimsel çeşitlilikleri ile günümüz araştırmacıları ve sanatçıları için zengin bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu tarihsel birikimden feyz alan ve onu öznel tarihi ile ilişkilendiren Dicle Öney, ikinci kişisel sergisi olan Hane’de seramik malzemeyi teknik olarak kişiselleştirmiş, kütlesel formları çizgisel ayrıntılarla en yalın biçimleriyle ifade etmiştir. İnsanın en temel ve en ilkel benlik duygularına hitap eden Öney, bu günlük yaşam nesnelerinin geçmiş zaman anlamlarına vurgu yaparak günümüze dair önermelerde bulunmaktadır.


Comments


bottom of page