top of page

KADININ BENLİK GÖRÜNÜLERİNE DAİR

Seramik sanatçısı Pınar Çalışkan Güleç’in daha önceki “Bellek” başlıklı sergisinin devamı niteliğindeki “Benlik” sergisi Pintura Urla Sanat Galerisi’nde izlendi. Güleç, yapıtlarıyla kadının doğasına ilişkin psişik/ sosyolojik/ ve felsefeye dair farklı benlik görünüleri ortaya koymuştu.

Doç. YILDIZ ERSAĞDIÇ

Pınar Çalışkan Güneş’in 20 Kasım-12 Aralık 2021’de Pintura Urla Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdiği “Benlik” temalı kişisel sergisi, aslında sanatçının 2018’ de gerçekleştirdiği “Bellek” temalı kişisel sergisinin bir devamı niteliğindedir.

Bir önceki sergisinde gözlemlenen; taş, izler ve kapalı çanak formlarına ilaveten açık çanak formları ve bu formlarla bezenen kadının farklı kimlik/ benlik görünülerinin temsili bir ifadesiyle eşleşen figürler göze çarpar. Bu sunulan yeni figür estetiğinde ilk alımlanan kadının doğasına ilişkin psişik/ sosyolojik/ ve felsefeye dair farklı benlik görünüleridir.

“Benlik” bireyin öz farkındalığından benlik ifşasına, öz kavrayışından benlik imgelerine ve öz algılayışına kadar uzanan bir süreçteki kendisine yönelik düşünce ve duygularının toplamıdır. Ve bu durum, Pınar Çalışkan Güneş’in “Benlik” temalı kişisel sergisi kapsamında ‘Kucaklama’, ‘Düş’, ‘Huzur’, ‘Travma’, ‘Yasak’, ‘Benlik’, ‘Yabancılaşma’, ‘Bekleyiş’, ‘Yaşam’ ve ‘Diriliş’ gibi farklı benlik başlıkları altında temsili duruşlar vasıtasıyla yeniden sorgulanır. Sanatçının bu sergisinde; kadını mercek altına alan her bir figür, kendi varoluş ifadesini farklı benlik duruşlarıyla temellendirirken fondan azami bir hızla izleyiciye doğru belirir. Varoluşun sorgulamasını ön gören- hatta yücelten- bu iletişimde yaşama, kadına ve eyleme dair cevap arayan yeni bir söylem biçiminin retoriği kendiliğindenlikle oluşur.Comments


bottom of page