top of page

KARBON PİYASALARINA HAZIRLIK ORTAKLIĞI TOPLANTILARI SÜRÜYOR

İklim değişikliği ile mücadele amacıyla başlatılan “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi” etkinlikleri pandemi döneminde webinar toplantılarıyla devam etti. Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) da seramik sektörünü temsilen toplantılara katılarak sektörel gelimelerle ilgili görüşler sundu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda  yürütülmekte olan “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness- PMR) Türkiye Projesi- Faz 2 ” etkinlikleri pandemi döneminde de kesintiye uğramadı. Proje, webinar toplantılarıyla devam etti. Seramik sektörünü temsilen Türkiye Seramik Federasyonu toplantıları online takip etti, sektörel gelişmeler analiz edilerek konu ile ilgili görüşler sunuldu.


Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı” teknik destek programı, iklim değişikliği ile küresel mücadelede büyük önem taşıyan gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltımı çabalarına katkı sağlamak ve piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının etkin olarak kullanılmasına yönelik olarak Dünya Bankası tarafından 2011 yılında hayata geçirilmişti. 18 uygulayıcı ülkenin bulunduğu programa, Türkiye 2013 yılında dahil olmuştu.


Programla; azaltıma yönelik piyasa mekanizmaları konusunda teknik tartışmalar için bir platform oluşturulması; gelişmiş ülkeler tarafından finanse edilen ve uygulayıcı ülkelerin karbon piyasalarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin ve bu alandaki pilot uygulamalarının desteklenmesi amaçlanıyor.


Program kapsamında 27 Nisan’da “Emisyon Üst Sınırının Belirlenmesi ve Ulusal Tahsisat Planının Geliştirilmesi” bileşenine ait webinar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında, olağan durum senaryosu ve modelleme için önerilen 16 farklı ETS tasarım senaryosu paydaşların bilgisine sunuldu. Paydaşlarla uzun süren istişareler sonucunda oluşturulan 2020-2035 yılları arasını kapsayan referans senaryo tartışıldı ve senaryo tasarımları hakkında paydaşların görüşleri alındı.

ETS toplantısına yoğun ilgi


21-22 Mayıs tarihinde sivil toplum kuruluşları mensupları, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Türkiye için Pilot ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi” konulu çalıştay yapıldı. Çalıştay sırasında İklim Kanunu ve ETS Yönetmeliği Taslakları katılımcıların fikir ve görüşlerine sunuldu. Katılımcılar, Çalıştay programının ilk gününde taslak iklim kanununun organizasyonel şemasını detaylı olarak inceleme fırsatı buldular. İkinci gün ise ETS Yönetmeliği üzerinde geniş çaplı tartışma ortamına dahil oldular. ETS Uygulamasına Yönelik Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi Çalıştayı, farklı sektörlerden büyük bir ilgi gördü, her iki gün için de katılımcı sayısı 100’ü aştı.

“ETS Simulasyonu Uygulaması Geliştirilmesi” bileşeninin üçüncü, dördüncü ve son olarak beşinci çalıştayı da gerçekleştirildi. Çalıştaylar, Emisyon Ticaret Sistemi Tasarımı ve TürkSim Uygulaması konularında paydaşların bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefliyor. Amaç, şirketlerin emisyon ticareti kavramlarına ve emisyon ticaretinin işleyişine olan aşinalığını artırma yoluyla onların sektördeki kapasitelerini geliştirerek, Türkiye’deki emisyon ticaret uygulamalarına ilişkin kamu-özel sektör tartışmalarını zenginleştirmek. Alternatif ETS tasarımları ve TürkSim hakkında katılımcıların bilgi seviyesi yükseltildi, farklı uygulamaları içeren dört uyum döngüsü simüle edildi ve son olarak tahsisat piyasasındaki akıcılığı artırmak için bot oyuncular piyasaya tanıtıldı. Temmuz ayında ise kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi” bileşenine ait ikinci çalıştay programı gerçekleştirildi. Bileşen kapsamında Türkiye’nin durumunun Paris Anlaşması Madde 6 özelinde değerlendirmesinin yapılması ve Türkiye’deki politika yapıcıları için kapasite ve bilgi oluşturulması hedeflendi. The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) kurumundan Kıdemli Danışman ve Araştırmacı Andrei Marcu’nun yönetiminde gerçekleşen çalıştay sırasında Madde 6 ‘ya dair konular derinlemesine tartışıldı ve sektör katılımcılarının görüşleri alındı.


bottom of page