top of page

KAVAKBAŞI VE GÜNKIRI ÇÖMLEKÇİLİĞİNİ YAŞATAN KADINLAR

Doç. Dr. Evren Daşdağ’ın “Kadın Ustalarıyla (Bitlis) Kavakbaşı ve Günkırı Çömlekçiliği” başlıklı kitabı bölge çömlekçiliğini var eden kadınların büyük emeğini belgeliyor. Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi çömlek üreten kadınlar belde ekonomilerine katkı sağlıyor.


Bitlis’in Kavakbaşı ile Günkırı beldelerinde kadınlar tarafından yapılan çömlekçilik ve tandırcılık, Anadolu’nun tüm yönleriyle araştırılmamış ve yok olmaya doğru giden kültür hazineleri. Bu beldelerin kadın çömlekçileri ömürlerini bu mesleğin her türlü zorluğuna adayarak; ilkel yöntemlerle hızlı, düzgün, işlevsel çeşitli formlar ve tandırlar üretebiliyorlar. Tüm ev işlerini ve çocuk bakımını üstlenen, öte yandan mesleklerinde de sabırla, emek-yoğun biçimde çalışan bu kadın ustalar, ürettikleriyle belde ekonomilerinde büyük rol oynuyorlar.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Evren Daşdağ, yakın zamanda yayınlanan “Kadın Ustalarıyla (Bitlis) Kavakbaşı ve Günkırı Çömlekçiliği” başlıklı kitabında bu bölge çömlekçiliğine ışık tutuyor. Kitabın ilk bölümünde; Bitlis’in, Kavakbaşı ve Günkırı beldelerinin konumu ve tarihine ilişkin genel bilgiler yer alıyor. İkinci bölümde; ilkel çömlekçiliğin tarihçesi ile Anadolu çömlekçiliğinin tarihine kısaca değinilmiş. Üçüncü bölümde Kavakbaşı çömlekçiliğinin tarihi, dördüncü bölümde; çömlekçilikte kullanılan yöntemler, araç gereçler, çömlek çeşitleri, kullanım alanları, dekor, kurutma, astarlama, yakacak, çömlek fırını, pişirim ve satış konuları ele alınmış. Kitabın son bölümünde ise tandırın tarihçesi, Anadolu kültüründe tandır ve tandır kullanımının önemine yer verilmiş, Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinde toprak temininden tandırın yapılış tekniklerine, tandır kurulumundan, tandır ekmeklerinin pişirilişine kadar geçen süreç incelenmiş.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı mezunu Evren Daşdağ’ın kitabı Kavakbaşı ve Günkırı beldelerinde yaşamakta olan geleneksel el sanatlarımızdan çömlekçilik ve tandırcılığı her yönüyle gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir belge niteliği taşıyor.


Comments


bottom of page