top of page

"KIRMIZI-SİYAH" VE “HİÇ SERGİLERİ” PİNTURA URLA’DA AÇILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Ali Temel Köseler ve Hanieh Mouhebati’nin kişisel sergileri Pintura Urla Sanat Galerisi’nde eşzamanlı olarak açıldı.


Ali Temel Köseler’ in “Kırmızı Siyah” başlıklı sergisi, zinter astarlı seramik formlardan oluşuyordu. Köseler, çalışmalarının yüzeylerine kazıma ve fırça yöntemi ile stilize desenler uygulamış, kimi yapıtlarında ise özel pişirim yöntemleriyle farklı etkiler yaratmıştı.


Hanieh Mouhebati’ nin “Hiç” adını taşıyan sergisinin ilham kaynağı ise 10. yüzyılda İran’da üretilen Nişabur seramikleri ile Sasani döneminin metal formları idi. Firitli bünye kullanılarak çömlekçi çarkında şekillendirilen seramik formlar üzerine “Hiç” sözcüğünün farklı Farsça kaligrafileri fırça ve kazıma yöntemi ile uygulanmıştı.


Comments


bottom of page