top of page

SERAMİK SEKTÖRÜ VE MAKİNECİLER BULUŞTU

Seramik sektörü ile makine üreticilerini buluşturan toplantıda; seramik sektöründe ilk yatırım olan makinelerin yerlileşmesinin ve ihracatının artmasının ülkemizin ekonomisine kazandıracakları vurgulandı.

Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi toplantısı 5 Ocak tarihinde Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılarının katılımı ile Dünya Gazetesi moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleştirildi. Sektörün rekabetçiliği ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayan programa konuşmacı olarak; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, MAİB Başkanı ve MAKFED Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, ÇCSİB ve TSF Başkanı Erdem Çenesiz, Dünya Gazetesi’nden Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Rüştü Bozkurt katıldı.

Toplantıda konuşan Çenesiz, Türkiye’nin makine ve seramik sektörlerinin hali hazırda gurur verici tablolar çizdiğine, pandemiye rağmen seramik ihracatının arttığına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Her 100 dolarlık ihracatın 82’i doları bu ülkeye kalıyor. Elbette hepsi firmalara kalmıyor. Keşke firmalara çok kalsa ama bu gelen paranın önemli bir kısmı emek yoğun sektör olduğu için çalışanlarımıza, hammadde tedarikine, nakliyecilere ve Türkiye’nin birçok sektörüne paylaştırılıyor. Önemli bir oran diye düşünüyoruz. Bu yüzde 18’lik Türkiye’de kalmayan kısma ise enerji dahil. Seramik sektöründe ilk yatırım olan makineleri eğer bir yerlileştirirsek toplamda ülkemizin kazandığı cari açık faydası çok daha büyük olacaktır. Hali hazırda birçok makine üreticisi var ki sektörlerimize hizmet veriyor. O firmaların hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok başarılı firmalarımız var. Amacımız bu firmaları sektörle tanıştırmak. Yerlileştirilen makine ve teknolojiler sadece Türkiye’deki fabrikalara satılmakla kalmayacak ve diğer ülkelere daha da fazla ihraç edilecek. Dolayısıyla bu bir ikame politikası olduğu kadar da ihracatı geliştirme politikasının ilk adımı.”


Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB) Başkanı ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise, 2005 yılında İstanbul’daki ilk toplantının 21 seramikçi ve 10 makineciyi buluşturduğunu, o yıl 6 milyar dolar makine ihraç edildiğini, ithalatın ise 18 milyar dolar olduğunu belirtti. Karavelioğlu, şunları kaydetti: “İlk toplantıdan bu yana toplam ithalatımız 421 milyar dolar, toplam açığımız tam 221 milyar dolar. Birliğimiz 2002 yılında kuruldu. 2019’da TÜİK verilerine göre ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Ürün olarak makine 2’nci ihraç malımızdır. 30 bine yakın imalatçımız 33 bine yakın ihracatçımız var. Geçen yıl biraz tuhaf gitti. Dünyada makine ithalatı yüzde 12 civarında düşerken bizde yüzde 15 arttı. Yıllık açığımız yine 10 milyar doların üzerine çıkacak. Önemli bir zemin kaybediyor görünüyoruz. Öncelikli hedefimiz dış ticaret fazlası vermek ama bunu daha çok makine ihraç ederek ya da daha pahalı makineleri ihraç ederek veya makineden tesislere kayarak başaramayacağımız bellidir. İthalat, rakibimiz olan ülkelerdeki gibi muhakkak dizginlenmelidir. Bu hedefe ulaşmakta biz makine imalatçılarına düşen vazife elbette büyüktür.”

Comments


bottom of page