top of page

SERAMİKTE BAUHAUS EKOLÜ

100. Yılında Bauhaus - Türkiye’de Bir Bauhaus Ekolü: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan Sanatçılar Sergisi’nde seramik disiplinini Güngör Güner, Ayşegül Türedi Özen, Zehra Çobanlı ve Fatma Batukan Belge temsil etti.


Modern mimarlık ve tasarımın ilk okulu Bauhaus’un 100. yıldönümü 2019 yılı boyunca kutlandı. Tüm dünyaya ve yıla yayılan etkinlikler arasındaki önemli bir sergi de 100. Yılında Bauhaus - Türkiye’de Bir Bauhaus Ekolü: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan Sanatçılar Sergisi oldu. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde, Mehmet Özen Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Fatma Batukan Belge ve Erkan Özdilek üstlendi. Türk Alman Toplumu Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen sergi; sanatı yaşamın her alanına yayma amacı taşıyan özgün bir üretim çizgisini vurgulamanın dışında, Türkiye ve Almanya arasındaki önemli bir kültürel dostluk bağını ortaya koymak amacını da taşıyordu.

(Soldan) Ayşegül Türedi Özen, Erkan Özdilek, Güngör Güner, Zehra Çobanlı ve Fatma Batukan Belge.

Sergide, Bauhaus felsefesine dayanarak 1957 yılında kurulmuş olan DTGSYO’nun tüm disiplinlerinden yetişmiş, sanatsal üretimlerini ve eğitim pratiklerini bugün de Bauhaus felsefesine dayanarak sürdüren 30 sanatçının yapıtlarından bir seçki yer aldı. Prof. Güngör Güner, Prof. Ayşegül Türedi Özen, Prof. Zehra Çobanlı ve Fatma Batukan Belge’nin yapıtları ise Seramik disiplinini temsil etti. Seramik; sanat ve tasarımı birleştirdiği, günlük kullanım nesnelerini sanatsal yapıtlara dönüştürdüğü için Bauhaus felsefesinin en ağırlıklı hissedildiği dallardan biri oldu.


DTGSYO Seramik Bölümü daha önce Ankara Makine Kimya Enstitüsü’ne bağlı olarak seramik çalışmalarını sürdüren Prof. Hakkı İzet, İhsan Çekmegel ve Mahmut Erkaya tarafından okulun Beşiktaş Akaretler’deki binasında kurulmuştu. İzet, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim eğitimi görmekte iken MEB bursunu kazanarak Almanya’da seramik

eğitimi almış olan ilk çağdaş Türk seramik sanatçılarındandı. İhsan Çekmegel, Akademi’nin Heykel Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra Prof. Hakkı İzet’in yanında yetişmiş yetkin bir alçı model ve kalıp ustası idi. Mahmut Erkaya ise yine Prof. Hakkı İzet’in yanında yetişmiş bir seramik fırınları teknik elemanıydı. Bölümün kuruluşuyla, Türk seramik endüstrisinin

temellerinin atılması aynı tarihe denk düşmektedir. Okulun tüm bölümlerinde olduğu gibi Seramik Bölümü’nde de eğitim, yabancı ülkelerden davet edilen konuk öğretim elemanlarıyla desteklenmişti. Bunlar arasında Almanya’dan Jan Grove ve Ralf Busz, Japonya’dan Kato ailesinin beşinci kuşak seramikçisi olarak özel bir yere sahip Kenji Kato, Norveç’ten Karin Christansen sayılabilir.

DTGSYO Seramik Bölümü’nün ilk öğrencileri atölyede

DTGSYO Seramik Bölümü’ndeki derslerde kilin seramik ürün haline dönüşme süreci içinde öğrenciler, malzemeye hakimiyet, yaratıcılıklarını seramik olgusu ile ifade ve tasarımlarında özgünlük konularında yönlendiriliyorlardı. Çömlekçi ve alçı tornaları, hammadde öğütme

değirmenleri, fırınlar gibi o günün koşullarına göre oldukça donanımlı bir altyapıları vardı. Zaten çok az sayıda olan mezunların büyük bir bölümü kuruluş aşamasında olan seramik endüstrisinin çeşitli alanlarında hemen iş bulabiliyorlardı.


Sergide, böyle bir ortamda yetişmiş olan, okulun ilk mezunlarından Prof. Güngör Güner ile

onun hocalık yaptığı Prof. Ayşegül Türedi Özen, Prof. Zehra Çobanlı ve Fatma Batukan Belge bir araya geldi.

Comentários


bottom of page