top of page

SEVİM ÇİZER’DEN YAŞAMA ÖTEKİ BAKIŞ

Sevim Çizer’in Eskiiz Sanat Galerisi’nde açtığı “Öteki Bakış” başlıklı kişisel sergisindeki her bir yapıt sanatçının araştırmaları ve deneyimleri sonucu oluşan bilgi birikiminin bir yansıması olarak izleyiciyi görsel bir yolculuğa çıkardı. 


DOÇ. M. CANDAN GÜNGÖR


Prof. Sevim Çizer’in “Öteki Bakış” isimli kişisel sergisi 28 Kasım- 9 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir’deki Eskiiz Sanat Galerisi’nde izlendi. Sergideki eserler, iki boyutlu düzenlemeler, soyut biçimler ve çanaklardan oluşan zengin bir form çeşitliliğiyle izleyiciye sunulmuştu. Her bir eser Çizer’in araştırmaları ve deneyimleri sonucu oluşan bilgi birikimlerinin bir yansıması olarak izleyiciyi görsel bir yolculuğa çıkarıyordu. 


Prof. Sevim Çizer sergideki çalışmalarını kavramsal ve teknik açıdan şöyle değerlendirmektedir:


“Günümüzün en önemli kavramlarından biri öteki… Ötekilik itilmişliği, aşağılanmışlığı, yabancı kalmayı ve kabullenilmemişliği içeriyor ancak öte yandan da farklılığı…


Çevremizde, günlük yaşamda olup bitenler ötekiler, ötekileştirme, ötekilik algısı üzerine…  Kurallar bile sadece ötekiler için geçerli…


Günümüz insanı, sevginin ve dostluğun yok olduğu, gerçekliğin kalmadığı sığ ve sahte bir yaşantının bir oyun gibi yaşanmaya çalışıldığı, ikiyüzlü bir dünyada yaşıyor. İnsani duyarlılıklarımızı yok eden, etik normlarımızı ele geçiren bir kontrol mekanizmasının esiri olduk ve bu güçlerin dayattığı bir yaşam kültürü sunulmakta bizlere…. 


İnsanoğlu daha fazla hırs ve doyum için kendi cinsini yok etmekten çekinmedi ve çekinmiyor. Kana boğulan insanlık tarihi hep kendini üretirken başkasını yok eden o bencil, bireyci doyumsuzlukla, barbarlıkla yoğruldu. 

Çoğumuz bugün artık birbirini tanımak için zaman ayırmak ve çaba sarf etmek dahi istemiyor…Lüster malzeme sanat nesnesi üretmede kullanıldığında nesneye bakışınızı çoğaltıyor tıpkı yaşama farklı açılardan baktığımızda farklı sonuçlara varabileceğimiz gibi… 


Lüsterli bir işi izlerken, ilk bakışta sadece göz alıcı boyalı bir yüzey gibi görünüyor. Oysa hareketinizle bakış açınızı değiştirdiğinizde, onun yüzeyine uygun açıda bir ışık gelirse, sizi bir görsel sürpriz karşılıyor. Bu, bakış açımızı değiştirdikçe algımızın ve fikrimizin de değişebileceğini göstermiyor mu?


Onun değişen görünümleri bir mecaz yaratarak sadece farklı değil öteki bakış ve düşünceyi de çağrıştırıyor. Hatta bakanı, nesnenin gizemli derinliklerine çekiyor ve sizi “ÖTEKİ BAKIŞ”a sürüklüyor…


“Öteki Bakış” farklı bir dünya algılama ve özlemini dile getirme çabası…”Comments


bottom of page