top of page

TANIDIK YÜZLER, FARKLI RUHLAR

Seramik sanatçısı Gözde Aylis Çiçek’in “Tanıdık Yüzler, Farklı Ruhlar” başlıklı heykel sergisi 17 Mart - 8 Nisan arasında Galeri Selvin Arnavutköy’de izlendi. Erciyes Üniversitesi GSF Seramik ve Cam Tasarım Bölümü mezunu olan Çiçek, çalışmalarını Kayseri’deki atölyesinde sürdürüyor.

Yüzler çoğu kez ifadelerimizi ve davranışlarımızı gizler. Bu durum bireyin yaratma sürecinde ortaya çıkar. Yaratıcı edinim uygulama süreçleriyle bir dışavuruma dönüşür ve sonuçlanır. Yaratma ediniminin ortaya çıkması için bir kaygı durumu gerekir. Bu kaygılar ise sürekli bir şekilde hayatlarımızda sürer.

Acının ve mutluluğun, zenginliğin ve yoksulluğun birer kaygı olarak ortaya çıktığı çalışmalarda kaygılardan doğan imgeler donmuş birer hal alır. Bu imgeler gerçeklikten kopmuş gibi görünselerde arkalarında bir çok durumu gizler. Beden, beden ifadeleri ve an bu anlamda çalışmalar için önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu anların içinde sıkışan birçok ifade sessiz bir haldedir. Bu sessiz ve donmuş ifadeler bir yakarıştan ve acıdan başka bir şeyi ifade edebilir mi?

Tüm sözel tavırların sessiz tanıklarıdır yüzler. Karşılaştığımız her yüzde bir anı biriktirmişçesine hep tanıdık gelir suretler. Aslında hayatı cazip kılan zamana sıkışmış suretlerimizdeki özün ta kendisi değil midir?

Gözde Aylis ÇiçekComments


bottom of page