top of page

TİCARET BAKANLIĞI İLE AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF); Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) – Enerji Yoğun Sektörler İstişare Toplantısı’na katıldı. Seramik, AB tarafından hayata geçirilmesi öngörülen politika değişikliklerinden etkilenebilecek sektörlerin arasında yer alıyor.

Toplantı, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından hayata geçirilmesi öngörülen politika değişikliklerinden etkilenebileceği düşünülen sektörlerin başında gelen enerji yoğun sektörler arasında yer alan “çelik, alüminyum, çimento, cam ve seramik” sektörleri ile istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlendi. Ticaret BakanYardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un programının değişmesi nedeniyle toplantının başkanlığını Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel MüdürYardımcısı Bahar Güçlü üstlendi.


Toplantıda öncelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı (Europen Green Deal) kapsamı hakkında bilgi verildi. Yeni bir büyüme stratejisi olduğu, 2050 yılına kadar iklim nötr vizyonu bulunduğu, bu mutabakatın AB’nin tüm politikalarına nüfus edeceği; sanayi, finans, ulaştırma, enerji gibi AB politikalarının tümünün değişeceği belirtildi.


Toplantıda ele alınan bir diğer konu Karbon Kaçağı Listesi (Carbon Leakage List) oldu. Bu liste, karbon emisyonları için ödenecek vergiler nedeniyle üretimin, iklim önlemleri sert olmayan ülkelere gitmesini önlemek için oluşturulan bir muafiyet listesi. Karbon kaçağı muafiyet listesinde yer almak, karbon vergisi için % 100 tahsisat almak anlamına geliyor. Listede yer alan sektörlerin 2020-2030 yılları arasında muafiyetleri bulunuyor. Dolaylı maliyet (elektrik vb) desteği alıyorlar. Gerçekleştirilen çalışmalar için AB Faz 4 Karbon Kaçağı Muafiyet Listesi baz alınacak. Seramik üretimi bu muafiyet listesinde yer alıyor.

Toplantıda aşağıdaki noktalara da işaret edildi:

  1. Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunması ve karbon kaçağının önlenmesi için seçili sektörler için ithalat fiyatına eşyanın karbon içeriğine göre vergi alınacağı ve bu uygulamanın 2021 2. Çeyrek döneminde başlayacağı,

  2. Çelik, metal, seramik, cam ürünlerin 2019 yılında 28 Milyar $ kısmını oluşturduğu, AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yarısını oluşturduğunu ve bu konuda atılacak adımların önemli olduğu,

  3. Hazırlanacak görüş içeriğinde; dizayn, metodoloji ve kapsam bakımından değerlendirme yapılacağı,

I. Dizayn: Komisyon’un, sınırda karbon düzenlemesinin olası dizaynına ilişkin:

- hem ithal hem yerli seçili ürünlerde karbon vergisi uygulanması,

- İthal ürünlerde yeni bir karbon gümrük vergisi uygulanması,

-AB’nin Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) ithalata da uygulanması, olarak üç seçenek ortaya konduğu,

II. Metodoloji: AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sanayi süreçlerine yönelik olarak AB genelinde geliştirilen eşik değerlere atıfla, ETS kapsamına giren sektörler için sınır düzenlemelerinin (ihracatçı daha düşük karbon ayak izi veya daha yüksek karbon maliyetini ortaya koymadığı sürece) benzer metodolojik yöntemlere dayandırılabileceği, Komisyonun değerlendireceği alternatif bir yöntemin ise ürünlerin karbon ayak izinin belirlenmesi olabileceği,


III. Sektörel kapsam: Komisyon çalışmalarının önemli bir ayağının önleme tabi olacak sektörlerin belirlenmesi olduğu; kapsamın karbon sızıntısı riski en yüksek olan sektörler arasından belirleneceği; düzenlemenin kapsamının belirlenmesine ilişkin yapılacak çalışmalarda başlangıç noktasının, ETS 4. Faz uygulama dönemi (2021-2030 yılları) için karbon kaçağına maruz kalma ihtimali “yüksek” olarak değerlendirilen sektörler ve alt sektörlere ilişkin 15.02.2019 tarihli liste olacağı.


Comments


bottom of page