top of page

ANADOLU PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜNDE GÖLLER BÖLGESİ


Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serap Ünal’ın “Anadolu Pişmiş Toprak Kültüründe Göller Bölgesi” isimli kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından basıldı.


Editörlüğünü Nezih Başgelen’in yaptığı kitap, çağlar boyunca Anadolu’daki pişmiş toprak kültürünün çeşitli dönemleri, çömlekçi çarkının başlangıcı, Anadolu çömlekçiliğinin günümüzdeki durumu ve Göller yöresindeki üretimin geçmiş ve günümüz örneklerini içeriyor.


Kitap ayrıca, kullanılan çamurlarla ilgili bilgileri, kil yataklarını, form çeşitliliğini, kullanılan aletleri, astar, bezeme ve pişirim yöntemlerini de kapsayan kaynak bir kitap niteliğini taşıyor.


留言


bottom of page